ATEX – Uwolnienie wybuchów

Firma Reg-Arm s.c. jest producentem urządzeń transportowych przystosowanych do pracy w warunkach przemysłowych z występowaniem stref zagrożeń szczególnie wybuchem.

Firma Reg-Arm S.C. jest czołowym producentem urządzeń w Polsce z certyfikatem Atex do strefy 20 wewnątrz urządzenia dla podnośników kubełkowych .Przeprowadzona certyfikacja urządzeń przez uprawnione instytucje państwowe potwierdziła wysoką jakość urządzeń i spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa zgodnie z NFPA . Urządzenia zaprojektowane są wg zasad i wytycznych wskazanych przez instytucje certyfikujące co w konsekwencji wymusza odpowiednia budowę urządzeń w standardzie i stosowanie dodatkowego wyposażenia gwarantującego zabezpieczenie przeciwwybuchowe.

,,Magazynowanie i manipulacja z pyłami w przemyśle często są połączone z realnym niebezpieczeństwem wybuchu. Wystarczy iskra od zwarcia w instalacji elektrycznej, gorący przedmiot, który przedostanie się do technologii razem z materiałem, lub zwykłe nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy – skutki mogą być nieobliczalne. Ryzyko powstaje nie tylko podczas manipulacji z pyłem, ale także gazem, parą wodną i mieszankami hybrydowymi,,

Podnośniki kubełkowe  dedykowane do stref Atex, wyposażane są w systemy przeciwwybuchowe, minimalizujące niebezpieczeństwo wybuchu pyłów podczas pracy urządzeń.